Aikuisille

Täältä löydät tietoa aikuisille suunnatuista palveluista, joiden tarkoitus on tukea terveyttä ja hyvinvointia elämän eri vaiheissa.

Terveyspalvelut

Hoidamme ja tutkimme sairauksia sekä tuemme yleistä hyvinvointia.
Jaamme tietoa raskauden ehkäisystä ja ehkäisymenetelmistä sekä neuvomme seksuaaliterveyteen liittyvissä asioissa.
Löydät täältä tietoa Länsi-Uudenmaan asukkaille suunnatuista sairaalapalveluista.

Sosiaalipalvelut

Tarjoamme tukea arkielämän eri tilanteissa järjestämällä ohjaiusta, neuvontaa ja päivystystä.
Tarjoamme neuvontaa taloudellisesti haavoittuvassa asemassa oleville ja taloudellisiin vaikeuksiin joutuneille.
Tarjoamme yksilöllistä tukea sekä vahvistamme työelämätaitoja.
Tuemme ja autamme asumiseen liittyviä haasteita, jotta mahdollisimman moni saisi pysyvän asunnon.
Autamme maahan saapuneita hyvän elämän alkuun Suomessa.
Autamme kiireellisissä sosiaalihuollon tilanteissa sekä akuuteissa traumaattisissa kriisitilanteissa.
Jos olet huolissasi läheisesi, asiakkaasi tai jonkun muun kohtaamasi henkilön elämäntilanteesta, tee huoli-ilmoitus.

Kuntoutus ja terapia

Tuemme toimintakykyä ja selviytymistä omassa arkielämässä erilaisin apuvälinein.
Tuemme  liikkumis- ja toimintakykyä sekä itsenäistä selviytymistä omassa arkielämässä. 
Järjestämme jalkaterapiaa niille, joiden jalkojen terveys on perussairauden vuoksi uhattuna.
Tämän palvelun kautta saat tietoa erilaisista kuntoutusmahdollisuuksista, jotta sairauden tai vamman kanssa eläminen helpottuisi.
Neuvomme ja ohjaamme ruokavalioon liittyvissä kysymyksissä.
Tuemme työ- ja toimintakykyä, vahvistamme arjenhallinnan taitoja ja luomme edellytyksiä työllistymiselle.
Autamme puhumisen, puheen ymmärtämisen, äänentuoton tai nielemisen vaikeuksissa.
Vahvistamme vuorovaikutustaitoja ja tuemme siten arjen sujumista.
Tarjoamme kuntoutusta, kun toimintakyky on heikentynyt sairauden tai vamman vuoksi.

Toisen asteen opiskelijoille

Tuemme toisen asteen opiskelijoiden terveyttä, hyvinvointia ja opiskelukykyä.
Tuemme aikuisia toisen asteen opiskelijoita elämän ja opiskelun eri kysymyksissä.
Tuemme aikuisia toisen asteen opiskelijoita tunne-elämän ja mielen hyvinvoinnin kysymyksissä.

Suun terveydenhuolto

Kannustamme ja ohjaamme kaiken ikäisiä hyvään suun omahoitoon.
Tarjoamme aikuisille suun terveyteen liittyvää tietoa sekä suun sairauksien tutkimusta, ehkäisyä ja hoitoa.
Vastaamme kiireellisestä hammashoidosta, jota ei voida siirtää ilman sairauden tai vamman pahenemista.
Järjestämme erikoishammaslääkäritasoista hoitoa hammaslääkärin lähetteellä.
Hoidamme suun purentavirheitä, jotka haittaavat hampaiden normaalia kehitystä tai toimintaa.