Nuorille

Huolehdimme nuorten terveydestä ja hyvinvoinnista elämän eri vaiheissa. Tarjoamme tukea ja keskusteluapua.

Mielenterveyspalvelut

Tarjoamme apua ja tukea nuoren mielialaan, jaksamiseen tai päihteisiin liittyvissä haasteissa.

Sosiaalipalvelut

Järjestämme tukea, ohjausta ja neuvontaa nuorille aikuisille arkielämän eri tilanteissa. 
Tuemme ja autamme vaikeassa tilanteessa eläviä lapsia, nuoria ja perheitä.
Tuemme huostaanotettuna tai sijaishuollossa ollutta lasta tai nuorta ja hänen verkostoaan sijaishuollon päättymisen jälkeen.
Turvaamme kiireellisen avun saannnin ja tarvittavat sosiaalipalvelut kriisitilanteissa virka-aikana.
Autamme kiireellisissä sosiaalihuollon tilanteissa sekä akuuteissa traumaattisissa kriisitilanteissa.
Jos olet huolissasi läheisesi, asiakkaasi tai jonkun muun kohtaamasi henkilön elämäntilanteesta, tee huoli-ilmoitus.

Opiskeluhuolto

Tuemme oppilaiden ja opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia.
Jaamme tietoa raskauden ehkäisystä ja ehkäisymenetelmistä sekä neuvomme seksuaaliterveyteen liittyvissä asioissa.

Terveysasemapalvelut

Hoidamme ja tutkimme sairauksia sekä tuemme terveyden edistämisessä ja sairauksien ennaltaehkäisyssä.
Tarjoamme maksuttomia ja vapaaehtoisesti otettavia rokotteita kansallisen rokotusohjelman mukaisesti.
Diagnosoimme, poissuljemme ja seulomme erilaisia sairauksia sekä seuraamme, miten hoidot vaikuttavat.

Hammashoito

Huolehdimme koululaisten suun terveystarkastuksista yksilöllisen tarpeen mukaisesti.
Tarjoamme opiskelijoille suun terveystarkastuksen ja tarvittavan jatkohoidon.