Etäkotihoito

Kuva: Janne Ketola

Etäkotihoito tukee kotona asumista ja omatoimista elämää sekä kannustaa omien voimavarojen käyttöön. Etäkotihoidolla tarkoitetaan palvelua, jossa kotikäynti suoritetaan videoyhteyden välityksellä. Etäkotihoito on osa kotihoitoa ja käynnit toteutetaan hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti.

Etäkotihoidosta saat apua ja tukea asioihin, jotka sujuvat itsenäisesti pienen ohjauksen turvin. Etäkotihoidossa voidaan esimerkiksi - seurata vointia ja jaksamista - valvoa lääkkeiden ottamista - neuvoa verenpaineen mittaamisessa - neuvoa verensokerin mittaamisessa ja insuliinipistosten pistämisessä - jumpata yhdessä - muistuttaa ruokailusta.

Etäkotihoito on maksullista, ja maksuun sisältyy tablet-tietokone etäyhteyden ylläpitämistä varten. Etäkotihoidon yhteydenottojen lisäksi voit pitää tablet-tietokoneen avulla yhteyttä valitsemiisi omaisiin. Hoitajamme opastavat tablet-tietokoneen käytössä.

Etäkotihoidon asiakkaaksi hakeudutaan Seniori-infon tai kotihoidon kautta.

Länsi-Uudenmaan Seniori-info:

Puhelinpalvelu on avoinna arkisin klo 9–15.

Koko Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue