Hyvinvointialueen jäsenen aloiteoikeus

Hyvinvointialuelain 30 § mukaan hyvinvointialueen jäsenellä on oikeus tehdä aloitteita hyvinvointialueen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. 

Aloitteessa on oltava kunkin aloitteen tekijän osalta perusteet, joista käy ilmi hyvinvointialueen jäsenyys. Aloitetta käsiteltäessä hyvinvointialueen on varattava aloitteen tekijöiden edustajille tilaisuus tulla kuulluiksi. 

Palvelun käyttäjällä on lisäksi oikeus tehdä aloitteita kyseistä hyvinvointialueen palvelua koskevassa asiassa. 

Aloitteiden tulee liittyä yhteisiin, hyvinvointialueen toimintaa koskeviin asioihin. Aloitteena ei voi esimerkiksi antaa palautetta tai tehdä henkilökohtaisia hakemuksia tai anomuksia. Mikäli haluat antaa palautetta, voit tehdä sen täällä

Huomioitavaa aloitteessa 

Aloitteen voi kirjata vapaamuotoisesti. Huomioithan aloitteessa kuitenkin seuraavat seikat 

- merkitse aloitteeseen selvästi sana "aloite" 

- liitä mukaan yhteystietosi, jotta voimme olla sinuun myöhemmin yhteydessä 

- liitä mukaan osoitetiedot, jotta aloitteentekijän kotikunta voidaan varmistaa. 

Näin teet aloitteen 

Aloitteen voi lähettää sen hyvinvointialueelle joko 

sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@luvn.fi  

tai postitse osoitteeseen PL 33, 02033 LÄNSI-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUE. 

Oikeusministeriö ja Oikeusrekisterikeskus valmistelevat uutta verkkopalvelua, jossa on mahdollista tehdä aloitteita hyvinvointialueille kuuluvissa tehtävissä ja palveluissa. Uusi verkkopalvelu otetaan käyttöön vuonna 2023.