Viranhaltijapäätökset

Hyvinvointialuelain 113 §:n mukaisesti hyvinvointialueen viranhaltijapäätökset saatetaan tiedoksi hyvinvointialueen jäsenille julkaisemalla ne hyvinvointialueen verkkosivustolla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Päätökset pidetään verkossa nähtävillä muutoksenhakuajan.

Muutoksenhakuohjeet