Päätöksenteko

Toimielimet

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen ylintä päätöksentekovaltaa käyttää aluevaltuusto. Aluevaltuuston alaisuudessa toimii aluevaalilautakunta ja tarkastuslautakunta. Aluevaltuuston neuvottelutoimikunta yhteensovittaa poliittisia näkemyksiä ennen aluevaltuuston kokouksia. Aluehallitus valmistelee aluevaltuuston päätökset. Aluehallituksen alaisuudessa toimii kansalliskielilautakunta, palvelut ja resurssit -lautakunta, tulevaisuus- ja kehittämislautakunta, valmius- ja turvallisuuslautakunta, yksilöasioiden jaosto sekä HUS-ohjaus. Aluehallituksen neuvottelutoimikunta yhteensovittaa poliittisia näkemyksiä ennen aluehallituksen kokouksia.

Vaikuttamistoimielimet

Hyvinvointialueella toimii lakisääteiset vaikuttamistoimielimet: nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto, joihin hyvinvointialueen kunnat ovat nimenneet edustajansa.