Aluevaltuusto

Hyvinvointialueella on aluevaltuusto, joka vastaa hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää hyvinvointialueen päätösvaltaa. Aluevaltuusto on hyvinvointialueen korkein päättävä elin. Yksittäisillä edustajilla on mahdollisuus saada haluamiaan asioitaan vireille. Valtuusto päätöksillään joko hyväksyy tai hylkää aluehallituksen esitykset. Aluevaltuuston tehtävänä on vastata myös siitä, että asukkailla on käytössään monipuolisia osallistumisen mahdollisuuksia. Aluevaltuusto päättää viime kädessä siitä, että hyvinvointialueella otetaan käyttöön parhaat ja vaikuttavimmat toimintatavat, jotka ovat eduksi koko hyvinvointialueen kannalta.