Palvelut- ja resurssit -lautakunta

Palvelut ja resurssit -lautakunnan strategisena vastuualueena on käsitellä ja linjata sosiaali- ja terveyspalvelujen yhdenvertaisuuteen ja saatavuuteen liittyvä asioita sekä huolehtia integraatiotavoitteen toteutumisesta. Lautakunta seuraa ja arvioi henkilöstön saatavuutta sekä asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien huomioimista palvelujen suunnittelussa. Lisäksi lautakunnan vastuualueena on strategisen vastuualueensa omavalvonta ja erikoissairaanhoidon seuranta ja arviointi.