Kotikuntoutus ikääntyneille

Järjestämme tukea ja ohjausta, kun liikkuminen tai päivittäisistä arkiaskareista selviytyminen on vaikeutunut.

Sinun on mahdollista saada kotikuntoutuksesta tukea ja ohjausta, jos liikkuminen tai päivittäisistä arkiaskareista selviytyminen on heikentynyt sairauden, leikkauksen tai muun äkillisen toimintakyvyn laskun vuoksi, etkä kykene liikkumaan kodin ulkopuolella. Kotikuntoutus on kotona tapahtuvaa arkeen sidottua kuntoutusta. Tavoitteena on edistää kotona ja sen lähiympäristössä mahdollisimman itsenäistä toimimista sinulle merkityksellisen arjen mahdollistumiseksi. Omia tavoitteitasi voivat esimerkiksi olla: - liikkumiskyvyn tukeminen / parantaminen (esimerkiksi tuolilta ylösnousu, rappusissa liikkuminen tai postilaatikolta postin haku) - arjen askareet (esimerkiksi peseytyminen, pukeutuminen tai ruoan laitto) - lääkehoidon tukeminen Kotikuntoutuksessa työskentelee terveydenhuollon ammattilaisia ja käynnit voidaan toteuttaa joko jaksona tai kertakäyntinä perustuen ammattilaisen arvioon. Kotikuntoutusjakso voidaan toteuttaa myös etäpalveluna siihen määritellyllä laitteella esimerkiksi tablettitietokoneen tai puhelimen välityksellä. Kotikuntoutus voi sisältää kuntoutusta sekä sairaan- ja perushoitoa. Tarvittaessa arvioidaan apuvälineiden sekä pienten asunnonmuutostöiden tarvetta (tukikahvat, kynnykset / liuskat) joiden palveluiden saatavuudessa on alueellisia eroja. Yhdessä ammattilaisen kanssa laaditaan kuntoutumissuunnitelma asettaen tavoitteet, jotka tukevat ja motivoivat sinun arjessa selviytymistäsi. Tarvitset kotikuntoutuksen asiakkuuteen ammattilaisen arvion. Arviointi voidaan tehdä esimerkiksi seuraavanlaisissa tilanteissa: - sairaalasta ennen kotiutumista - kotihoidon tai muun terveydenhuollon ammattilaisen kautta - omaishoidon tukemiseksi arvioinnin, ohjauksen tai apuvälineiden avulla - huoli- ilmoituksen perusteella Kotikuntoutuksen aikana tehdään tiivistä yhteistyötä omaisten sekä läheisten kanssa. Jakson aikana arvioidaan kuntoutuksen ja/tai jatkohoidon tarve.

Ehdot palvelun saamiseksi

Kotikuntoutus on tarkoitettu pääsääntöisesti ikääntyneille, joilla on haasteita selvitä arjen toiminnoista eikä liikkumiskyky mahdollista siirtymistä kodin ulkopuolisten terveyspalvelujen vastaanotolle. Kotikuntoutuksen tavoitteena on ylläpitää ja edistää merkityksellistä arjen toimintakykyä ja tukea turvallista kotona asumista moniammatillisesti. Kotikuntoutusta voit saada esimerkiksi: - Sairaalasta kotiutuessasi, jos toimintakykysi on alentunut ja tarvitset kuntoutusta ja/tai hoidollista apua omien voimavarojesi tukemiseen ja arvioimiseen. - Sinulla on huoli omastasi tai läheisesi liikkumiskyvystä (esimerkiksi vaikeus nousta tuolilta, portaissa kulkeminen ja/tai useita kaatumisia) - Arjen toiminnot tuottavat sinulle haasteita (esimerkiksi peseytyminen, pukeutuminen ja/tai ravitsemus) - Sinulla tai sinua hoitavalla omaisellasi on tarve saada varmistusta ja ohjausta toimintakykysi ylläpitämiseen. (esimerkiksi siirtymiset pyörätuolista sänkyyn) Palvelua voidaan toteuttaa myös etäkuntoutuksena. Etäkuntoutus sopii sinulle, jolla on todettu tarve intensiiviselle kuntoutukselle etkä pääse siirtymään kodin ulkopuolisten terveyspalvelujen vastaanotolle. Käyntejä voidaan joko yhdistää kotikäynteihin tai toteuttaa käynnit pelkästään etäyhteydellä. Kotikuntoutuksen asiakkuus edellyttää sinulta motivaatiota ja sitoutumista yhteisesti määriteltyihin kuntoutustavoitteisiin huomioiden aikaisempi toimintakykysi. Kuntoutuksesi edistymistä arvioidaan sinun ja omaistesi/läheistesi kanssa yhdessä. Kotikuntoutusta voidaan toteuttaa kerta- tai jaksoluonteisesti.

Palvelu on maksullista. Arviointikäynti on maksuton. Kotihoidon asiakkaille palvelu ovat maksuton. Omaishoidon asiakkaille palvelu on maksuton. Etäkuntoutuksen ensimmäiset 1-3 kertaa maksuttomia, muutoin palvelu on maksullista.