Lyhytaikainen palveluasuminen ikääntyneille

Järjestämme suunniteltuja hoitojaksoja, joiden tavoitteena on tukea kotona asumista.

Sinulla on mahdollisuus lyhytaikaiseen ympärivuorokautiseen palveluasumiseen (lyhytaikaishoito), jos asut kotona ja sinua hoitaa omaishoitajasi tai muu läheinen ja tarvitset tukea omatoimisuuden ja toimintakyvyn ylläpitämiseen. Lyhytaikaishoidon tavoitteena on tukea kotona asumistasi mahdollisimman pitkään. Lyhytaikaishoito on suunnitelmallista, useimmiten säännöllisin väliajoin sinulle järjestettäviä hoitojaksoja hoivakodeissa. Säännöllistä lyhytaikaishoitoa voidaan tarjota silloin, kun tuetaan omaishoitajan jaksamista ja järjestetään omaishoitajan lakisääteisiä vapaapäiviä. Lyhytaikaishoitoa voidaan järjestää myös nopeasti esimerkiksi omaishoitajan äkillisen sairastumisen vuoksi, jos se vaikuttaa ratkaisevasti kotona selviytymiseesi. Lyhytaikaishoidon tarve määritellään aina yksilöllisesti palvelutarpeen kokonaisarvioinnin perusteella. Asiakasohjaus sopii hoitojakson ajankohdan ja keston kanssasi. Varatut jaksot ovat sitovia. Kaikki Länsi-Uudenmaan hoivakodit noudattavat yhteisiä periaatteita palvelun sisällöstä ja laadusta. Hoivakodissa sosiaali- ja terveysalan ammattitaitoinen henkilökunta tukee omatoimisuuttasi ja kannustaa toimintakyvyn ylläpitämiseen oman jaksamisesi mukaan. Osallistut voimavarojesi mukaan yhteisiin tapahtumiin ja toimintaan. Lyhytaikaishoidossa voit osallistua esimerkiksi ulkoiluun, liikuntaan, kulttuuriin ja harrastamiseen. Lyhytaikaishoidossa saat kalustetun huoneen sekä vuode- ja liinavaatteet. Palveluntuottaja voi tarvittaessa pestä likaantuneita vaatteita. Saat päivittäin aamupalan, lounaan, päiväkahvin, päivällisen ja iltapalan sekä tarvittaessa yöpalan. Erityisruokavaliot huomioidaan. Mukaasi tarvitset lääkkeet ja käyttämäsi apuvälineet. Hoitohenkilökunta huolehtii lääkehoidon toteutumisesta. Lyhytaikaishoidossa ei ole lääkäriä paikalla. Lyhytaikaishoidon aikana hoidetaan ainoastaan äkillisiä sairastumisia. Matkat lyhytaikaishoitoon ja sieltä kotiin järjestät ja maksat itse.

Ehdot palvelun saamiseksi

Voit hakea lyhytaikaiseen ympärivuorokautiseen palveluasumiseen, kun toimintakykysi on alentunut sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn perusteella ja tarvitset tukea kotona asumiseen. Palvelua myönnetään omaishoidettaville omaishoitajien lakisääteisten vapaapäivien mahdollistamiseksi ja myös omaistaan ilman omaishoidon tukea hoitavien jaksamisen tukemiseksi sekä akuuteissa kriisitilanteissa. Palvelu voidaan myöntää sinulle palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Arvioinnin tekee palveluohjaaja yhdessä sinun ja tarvittaessa läheisesi kanssa. Kokonaistilanteen arvioinnin apuna käytetään erilaisia fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen tai sosiaalisen toimintakyvyn arvioinnin mittareita. Lyhytaikaishoidon myöntäminen perustuu aina palvelun tarpeeseen, eikä ulkoisiin olosuhteisiin, esimerkiksi tilapäiseen asunnon tarpeeseen.

Palvelu on maksullinen.