Lapsiperheiden sosiaalipalvelut

Tuemme perheitä kasvatukseen tai vanhemmuuteen liittyvissä haasteissa. Autamme, kun perheet kaipaavat muutosta arkeen, elämänhallintaan tai perheenjäsenten väliseen vuorovaikutukseen.
Tarjoamme kokonaisvaltaista tukea lasten ja nuorten kasvuun sekä perhe-elämään ja parisuhteeseen liittyvissä asioissa.

Perhesosiaalityö

Tarjoamme tukea ja ohjausta eri elämäntilanteissa ja pienemmissäkin huolenaiheissa jo varhaisessa vaiheessa.
Autamme lapsiperheen arjen haasteissa, joihin kaivataan tukea, uutta näkökulmaa tai ratkaisumalleja.
Tarjoamme perheelle tukea ja käytännön apua vanhemmuuteen ja arjessa selviytymiseen.
Tarjoamme tukea kuormittavissa elämäntilanteissa ja vahvistamme perheen omia voimavaroja.
Järjestämme suunnitelmallista ja tavoitteellista vapaaehtoistoimintaa, jossa tukihenkilön tai -perheen avulla edistetään lasten ja nuorten hyvinvointia.

Muut palvelut

Tuemme ja autamme vaikeassa tilanteessa eläviä lapsia, nuoria ja perheitä.
Jos olet huolissasi läheisesi, asiakkaasi tai jonkun muun kohtaamasi henkilön elämäntilanteesta, tee huoli-ilmoitus.
Tarjoamme apua perheen muutostilanteisiin ja sopimuskysymyksiin. Turvaamme lapsen hyvinvointia esimerkiksi vanhempien erotessa.