Kotipalvelu lapsiperheille

Tarjoamme perheelle tukea ja käytännön apua vanhemmuuteen ja arjessa selviytymiseen.

Kotipalvelu lapsiperheille on osa perhekeskuksen perhesosiaalityön palveluja. Perhekeskuksella tarkoitetaan palvelujen kokonaisuutta, josta perheesi löytää lapsille, nuorille ja perheille suunnatut hyvinvointia, terveyttä, kasvua ja kehitystä edistävät palvelut sekä varhaisen tuen, hoidon ja kuntoutuksen palvelut sekä erityispalvelut. Kotipalvelu lapsiperheille on yhdessä perheesi ja ammatillisten yhteistyötahojen kanssa tehtävää suunnitelmallista ja määräaikaista vanhemmuuden sekä arjessa selviytymisen tukemista. Työskentelyn keskeisenä tavoitteena on perheen voimavarojen vahvistaminen. Kotipalvelusta perheesi voi saada tukea esimerkiksi lasten hoitoon ja kasvatukseen sekä muihin arkipäiväiseen elämään kuuluvien toimintojen ohjaukseen. Voit saada apua ja tukea lapsiperheiden kotipalvelusta, mikäli perheessäsi on alle 18-vuotiaita lapsia tai nuoria ja esimerkiksi - alentunut toimintakyky synnytyksen, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn, kuten uupumuksen, vuoksi - kriisitilanne tai muutoin haastava elämäntilanne - muu erityinen elämäntilanne, kuten monikkoperhe tai vammainen lapsi. Kotipalvelu on aina luonteeltaan tilapäistä ja tarveharkintaista. Kanssasi arvioidaan palvelutarvetta työskentelyn aikana. Kotipalvelu lapsiperheille on osa lapsiperheiden peruspalveluja.

Ehdot palvelun saamiseksi

Voit saada tilapäistä matalan kynnyksen apua ja tukea lapsiperheiden kotipalvelusta, mikäli perheessäsi on alle 18-vuotiaita lapsia ja esimerkiksi: - alentunut toimintakyky synnytyksen, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn, kuten uupumuksen, vuoksi ​ - kriisitilanne tai muutoin haastava elämäntilanne ​ - muu erityinen elämäntilanne, kuten monikkoperhe tai vammainen lapsi.

Kotipalvelusta peritään maksu, joka määräytyy palvelun tarvitsijan tulojen, perheen koon ja tarvittavan avun määrän mukaan. Kotipalvelun ensiarviokäynti asiakkaan kotiin on asiakkaalle maksuton.  

Tutustu kotipalvelun myöntämisen ehtoihin yllä. Huomioithan, että kotipalvelua ei myönnetä pelkästään siivouksen tarpeen, äkillisen sairaustapauksen (flunssat ym.), kotona tehtävän etätyön tai vanhemman työssäkäynnin, opiskelun, harrastuksen tai kuljetusten vuoksi.

Löydät kuntakohtaiset yhteystiedot valitsemalla asuinkuntasi.