Perhetyö

Tarjoamme tukea ja ohjausta eri elämäntilanteissa ja pienemmissäkin huolenaiheissa jo varhaisessa vaiheessa.

Perhetyö on osa perhekeskuksen perhesosiaalityön palveluja. Perhekeskuksella tarkoitetaan palvelujen kokonaisuutta, josta perheesi löytää lapsille, nuorille ja perheille suunnatut hyvinvointia, terveyttä, kasvua ja kehitystä edistävät palvelut sekä varhaisen tuen, hoidon ja kuntoutuksen palvelut sekä erityispalvelut. Perhetyön tavoitteena on voimavarojesi vahvistaminen ja perheesi vuorovaikutuksen parantaminen. Palvelun tarkoitus on, että perheesi saa tukea ja ohjausta elämäntilanteenne mukaan ja pienemmissäkin huolenaiheissa jo varhaisessa vaiheessa. Perhetyö tukee sinua perheesi hyvinvoinnin edistämisessä ja vanhemmuutesi vahvistumisessa. Perhetyö on kotonasi tai muilla sinulle luonnollisilla kohtaamispaikoilla, kuten puistoissa ja avoimissa päiväkodeissa, tehtävää työtä, jossa yhdistyvät käytännön apu sekä psykososiaalinen tuki. Perhetyöstä saat keskustelutukea ja ohjausta vanhemmuuteesi esimerkiksi: - lasten kasvatukseen liittyen - perheenjäsenten vuorovaikutukseen liittyvissä haasteissa - kodin arkirutiinien hallinnan vahvistamiseksi - perheesi sosiaalisten verkostojen aktivoimiseksi lapsen ja koko perheesi tueksi. Suunnitelmat perhetyön tuen toteutuksesta tehdään yhdessä perheesi kanssa.

Ehdot palvelun saamiseksi

Voit saada apua ja tukea perhetyöstä, mikäli perheessäsi on alle 18-vuotiaita lapsia ja tuen tarvetta esimerkiksi - arjen rutiineihin liittyen - voimavarojesi vahvistamisessa, - perheesi vuorovaikutuksen parantamisessa, - perheesi hyvinvoinnin edistämisessä, - vanhemmuutesi vahvistamisessa.

Perhetyö on maksuton palvelu.