Sosiaalityö lapsiperheille

Tarjoamme tukea kuormittavissa elämäntilanteissa ja vahvistamme perheen omia voimavaroja.

Sosiaalityö lapsiperheille on osa perhekeskuksen perhesosiaalityön palveluja. Perhekeskuksella tarkoitetaan palvelujen kokonaisuutta, josta perheesi löytää lapsille, nuorille ja perheille suunnatut hyvinvointia, terveyttä, kasvua ja kehitystä edistävät palvelut sekä varhaisen tuen, hoidon ja kuntoutuksen palvelut sekä erityispalvelut. Sosiaalityöstä voit saada tukea perheellesi silloin, kun elämäntilanteenne on kuormittava, toivot muutosta elämäänne tai kun et ole itse varma, miten pääsisitte kuormittavasta tilanteesta eteenpäin. Työskentelyn tavoitteena on lieventää elämäntilanteesta johtuvia vaikeuksia, kannustaa perhettäsi muutoksessa sekä vahvistaa omia arjen voimavarojasi yhdessä sinulle tärkeiden henkilöiden ja tahojen kanssa. Sosiaalityöstä perheesi voi saada tukea muun muassa: - palvelujen ja palveluverkoston kartoittamiseen sekä tukitoimien yhteensovittamiseen, - lasten ja nuorten kehityksen ja hyvinvoinnin edistämiseen, - vanhemman oman jaksamisen ja hyvinvoinnin edistämiseen, - lasten ja nuorten kasvatukseen sekä vanhemmuuteen, - perheesi voimavarojen vahvistamiseen ja arjen sujumiseen. Palvelu on tarkoitettu perheille, joissa on alle 18-vuotiaita lapsia tai nuoria. Alle 18-vuotiaiden kanssa työskentelyyn tarvitaan molempien huoltajien suostumus.

Ehdot palvelun saamiseksi

Voit saada apua ja tukea sosiaalityöstä sosiaalityöntekijän arvion perusteella, mikäli perheessäsi on alle 18-vuotiaita lapsia ja erityisen tuen tarvetta esimerkiksi - palvelujen ja palveluverkoston kartoittamisessa sekä tukitoimien yhteensovittamisessa, - lasten ja nuorten kehityksen ja hyvinvoinnin edistämisessä, - vanhemman oman jaksamisen ja hyvinvoinnin edistämisessä, - perheesi voimavarojen vahvistamisessa ja arjen sujumisessa.

Sosiaalityö lapsiperheille on maksuton palvelu.

Jotta sosiaalityötä voidaan myöntää, arvioimme ensin oikeutesi erityiseen tukeen. Löydät kuntakohtaiset yhteystiedot ja ohjeet valitsemalla asuinkuntasi.