Lasten ja nuorten kuntoutus

Tuemme lapsen kehitystä ja pyrimme parantamaan toimintakykyä arjessa puheterapian, toimintaterapian ja fysioterapian keinoin. Autamme myös perhettä ja läheisiä tukemaan lasta ja vahvistamaan tämän taitoja.
Arvioimme, tuemme ja ohjaamme lapsen vuorovaikutustaitoja sekä kielellistä kehitystä.
Tuemme lapsen kehitystä ja ohjaamme lapsen lähipiiriä vahvistamaan lapsen taitoja.
Tuemme  kaikenikäisten asiakkaidemme liikkumis- ja toimintakykyä sekä itsenäistä selviytymistä omassa arkielämässä.