Toimintaterapia lapsille

Toimintaterapiassa tuemme lapsen kehitystä ja ohjaamme lapsen lähipiiriä vahvistamaan lapsen taitoja.

Toimintaterapia lapsille on osa perhekeskuksen palveluja. Lasten toimintaterapian arvioinnin tavoitteena on havaita ja tunnistaa lapsen toimintakykyä mahdollistavia ja estäviä tekijöitä. Toimintaterapiassa pyritään tukemaan lapsesi kehitystä ja ohjaamaan perheellesi keinoja vahvistaa lapsen taitoja osallistua hänelle tärkeisiin toimintoihin. Toimintaterapiasta voi olla apua, jos lapsellasi on haasteita suoriutua ikäodotuksensa mukaisesti arkipäivän toiminnoista. Arjen pulmatilanteita voivat olla esimerkiksi ruokailu, pukeutuminen, siirtymätilanteet, sekä kavereiden kanssa oleminen ja leikkiminen. Lapsen voi olla vaikea keskittyä ja/tai suoriutua hieno- ja karkeamotoriikkaa vaativista toiminnoista. Toimintaterapeutti arvioi ja havainnoi yksilöllisesti lapsesi toimintakykyä hänen arjen ympäristöissään. Arviointi tehdään yhteistyössä huoltajien ja varhaiskasvatuksen tai koulun kanssa. Toimintaterapeutti sopii yhdessä perheesi kanssa, miten toimintaterapia sijoittuu perheesi arkeen. Tarvittaessa toimintaterapiassa tehdään yhteistyötä myös muiden perhekeskuksen työntekijöiden, kuten puheterapeutin, psykologin tai perhetyöntekijän, kanssa lapsesi kuntoutuksen tukemiseksi. Toimintaterapiaan on mahdollista hakeutua vanhemman yhteydenoton tai terveydenhuollon ammattihenkilön, kuten psykologin tai neuvolan terveydenhoitajan, tai varhaiskasvatuksen erityisopettajan tekemän lähetteen kautta.

Ehdot palvelun saamiseksi

Palveluun ovat oikeutettuja alle 18-vuotiaat lapset. Palveluun pääsyyn vaaditaan sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilaisen tai varhaiskasvatuksen erityisopettajan tekemä arvio tai lähete. Tarve lähetteelle vaihtelee kunnittain. Jos sinulla on huolta lapsesi kehityksestä, ota asia puheeksi neuvolassa, lapsen päivähoitopaikassa tai kouluterveydenhuollossa. Toisissa kunnissa toimintaterapeutit tarjoavat myös puhelinohjausta huoltajille ilman lähetettä.

Toimintaterapia lapsille on maksuton palvelu.