Lastenpsykiatrinen yksikkö, Espoo

Arvioimme, havainnoimme, tutkimme ja hoidamme esi- ja alakouluikäisiä espoolaisia lapsia sekä heidän perheitään lapsen merkittävissä lastenpsykiatrisiin pulmiin liittyvissä haasteissa.

Tarjoamme konsultointitukea lapsen arjessa työskenteleville verkostoille. Lastenpsykiatrista konsultaatiota edellyttävissä tilanteissa tarjoamme myös anonyymia tukea, ohjausta, neuvontaa sekä psykoedukaatiota lapsen ja perheen tukemiseksi arjen ympäristöissä. Työskentely on määräaikaista ja se fokusoidaan lapsen ja perheen tarpeiden mukaisesti.

Verkostoyhteistyö, jalkautuva työ sekä psykoedukatiivinen työskentely ovat tärkeä osa työtämme. Pidämme tärkeänä, että lasta ja perhettä tuetaan arjen toimintaympäristöissä voimavaralähtöisesti ja kannustavasti.

Ohjautuminen palveluun

Lapsen ja perheen arjessa toimivat yhteistyökumppanit selvittelevät mahdollisimman kattavasti lapsen ja perheen tilannetta, haasteita sekä voimavaroja ja aloittavat tukitoimet arjen ympäristöissä. Mikäli arjen toimintaympäristössä saatava apu ja tuki eivät ole riittäviä ja lapsi tarvitsee erityistä tukea lastenpsykiatrisiin pulmiin, yhteistyökumppanit voivat konsultoida yksikköä vanhempien tai huoltajien suostumuksella. Tässä yhteydessä pohditaan lapsen kokonaistoimintakykyyn liittyviä haasteita ja voimavaroja. Tavoitteena on löytää tarkoituksenmukaisin tuki lapselle ja perheelle arjen helpottumiseksi.

Lastenpsykiatrinen yksikkö on osa lapset, nuoret ja perheet palvelulinjan kohdennettuja palveluita Espoossa. Lastenpsykiatrisessa yksikössä työskentelee moniammatillinen työryhmä, johon kuuluu lastenpsykiatreja, psykologeja, neuropsykologi, sairaanhoitajia, puheterapeutti, toimintaterapeutti, osastonsihteeri, palveluesimies sekä yksikön päällikkö.

Otathan huomioon, että yksikössä ei toteuteta lastenpsykiatrista päivystyksellistä tai akuuttia konsultaatiotyötä. Kiireelliset, päivystystä vaativat tilanteet ohjataan aina suoraan terveysasemalle, jossa arvioidaan, tarvitseeko lapsi lähetteen HUS:n lastenpsykiatriseen päivystykseen. 

Yhteystiedot

Lastenpsykiatrinen yksikkö
Pihatörmä 1 C,02240 Espoo

Kun hoito on alkanut, otathan yhteyttä ensisijaisesti lapsen vastuutyöntekijään. Vastaamme yhteydenottoihin kahden viikon sisällä yhteydenotosta.

Jos ette voi käyttää varaamanne aikaa, ilmoittakaa asiasta mahdollisimman pian yksikön sihteerille, p. 043 825 3984.

Käynnissä olevat hankkeet

Yksikössä toimii lastenpsykiatrisen jalkautuvan tuen hanke varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Pilotissa ovat mukana Espoo, Kauniainen, Karkkila, Siuntio ja Inkoo. Hanke kuuluu Tulevaisuuden Sote-keskus -hankkeeseen.

Lisätietoja: Projektipäällikkö Emilia Säles, sähköposti: emilia.sales@luvn.fi.