Opiskeluhuolto

Tuemme oppilaiden ja opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia. Edistämme osallisuutta ja koko oppilaitosyhteisön hyvinvointia sekä ehkäisemme ongelmien syntymistä.

Koululaisille

Tuemme oppilaiden terveyttä, hyvinvointia ja opiskelukykyä.
Tuemme esi- ja perusopetuksen oppilaita elämän ja koulunkäynnin eri tilanteissa.
Tuemme esi- ja perusopetuksen oppilaita tunne-elämän ja mielen hyvinvoinnin kysymyksissä.

Toisen asteen opiskelijoille

Tuemme toisen asteen opiskelijoiden terveyttä, hyvinvointia ja opiskelukykyä.
Tuemme nuoria ja aikuisia toisen asteen opiskelijoita elämän ja opiskelun eri tilanteissa.
Tuemme nuoria ja aikuisia toisen asteen opiskelijoita tunne-elämän ja mielen hyvinvoinnin kysymyksissä.