Kouluterveydenhuolto

Järjestämme palveluita peruskoulun oppilaiden terveyden ja opiskelukyvyn tukemiseksi.

Opiskeluhuolto on ennaltaehkäisevää ja oppilaitosyhteisöä tukevaa toimintaa. Lisäksi oppilailla on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon. Jokaisella koululla on nimetty terveydenhoitaja, jonka yhteystiedot löydät koulun nettisivuilta. Yhteyden saat puhelimitse tai voitte tulla ajanvarauksella tai avovastaanottoaikana ilman ajanvarausta. Tutuin työmuotomme on oppilaiden ja vanhempien tapaaminen vastaanotolla vuosittaisissa terveystarkastuksissa. Erillistä kutsua ei tarvitse odottaa, vaan voitte aina varata ajan. Voitte myös varata ajan tai olla puhelimitse yhteydessä, jos teillä on huolta tai kysymyksiä oppilaan terveydestä tai hyvinvoinnista. Sairaanhoito ei kuulu kouluterveydenhuoltoon. Koululääkärin vastaanottoon on mahdollisuus 1., 5. ja 8. luokalla tai tarpeen mukaan. Kouluterveydenhuolto osallistuu oppimista ja koulunkäyntiä haittaavien pulmien selvittelyyn ja tuen tarjoamiseen yhdessä muiden opiskeluhuollon työntekijöiden kanssa. Tarvittaessa osallistutaan yhteisöllisen ja yksilöllisen opiskeluhuoltoryhmän sekä oppimisen tuen ryhmiin. Kouluterveydenhuollon palvelut ovat osa hyvinvointialueen perhekeskuksen palveluja. Yhteisöllinen opiskeluhuolto on ensisijaista ja ennaltaehkäisevää, jolla tarkoitetaan koulun toimintakulttuuria, joka edistää oppilaiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia, sosiaalista vastuullisuutta ja vuorovaikutusta ja osallisuutta.

Palvelu on maksuton.

Ehdot palvelun saamiseksi

Perusopetuksen oppilailla on mahdollisuus kouluterveydenhuollon palveluihin riippumatta kotikunnasta. Palvelu on maksutonta.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon keskitetty toimipiste Espoossa opiskeleville sijaitsee Espoon keskuksessa. Tervetuloa!