Kuraattori koululaisille ja opiskelijoille

Tuemme esi- ja perusopetuksen oppilaita sekä nuoria ja aikuisia toisen asteen opiskelijoita elämän ja koulunkäynnin eri tilanteissa.

Opiskeluhuolto on ensisijaisesti ennaltaehkäisevää ja oppilaitosyhteisöä tukevaa toimintaa. Tämän lisäksi oppilailla ja opiskelijoilla on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon. Elämäntilanne voi joskus muuttua sellaiseksi, että haluat keskustella opiskeluhuollon ammattilaisen kanssa kahden kesken. Keskustelut ovat luottamuksellisia ja vapaaehtoisia. Voit keskustella kuraattorin kanssa muun muassa seuraavista aiheista: · elämäntilanteen muutokset · oppiminen ja koulunkäynti · tunne-elämä · motivaatio ja voimavarojen lisääminen · kaverisuhteet, lähisuhteet tai perhetilanne · vuorovaikutuksen haasteet Lapsen tai nuoren huoltaja voi saada ohjausta ja neuvontaa kuraattorilta esimerkiksi koulunkäyntiin, opiskeluun, vanhemmuuteen ja kasvatukseen liittyen. Tarvittaessa kuraattori tekee yhteistyötä esimerkiksi muun opiskeluhuoltohenkilöstön, muiden perhekeskuspalvelujen tai vastaavien tahojen kanssa. Yhteisöllinen opiskeluhuolto on ensisijaista ja ennaltaehkäisevää. Yhteisöllisellä opiskeluhuollolla tarkoitetaan oppilaitoksen toimintakulttuuria, joka edistää · oppilaiden ja opiskelijoiden oppimista · terveyttä ja hyvinvointia · sosiaalista vastuullisuutta · vuorovaikutusta ja osallisuutta Kuraattori tuo oppilaitoksen yhteisölliseen opiskeluhuoltoon ja moniammatilliseen toimintaan oman asiantuntemuksensa. Kuraattorin voit tavata koulujen ja oppilaitosten yhteisissä tapahtumissa tai oppilaille ja opiskelijoille suunnatuissa ryhmissä.

Ehdot palvelun saamiseksi

Kun olet oppilaana esiopetuksessa, perusopetuksessa tai opiskelijana lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa, sinulla on mahdollisuus saada kuraattoripalveluita kotikunnastasi riippumatta. Kuraattoripalvelu on vapaaehtoista ja maksutonta.

Palvelu on maksuton.