Asumisen tuki

Tuemme ja autamme asumiseen liittyvissä haasteissa, jotta mahdollisimman moni saisi pysyvän asunnon.
Autamme henkilöitä ja perheitä, joilla on riski joutua asunnottomaksi esimerkiksi taloudellisten vaikeuksien vuoksi.
Järjestämme tilapäistä asumista asunnottomuustilanteissa, joissa tarvitaan lyhytaikaista, kiireellistä apua.
Järjestämme tuettua asumista henkilöille, jotka tarvitsevat tukea asumisessaan tai asumisensa järjestämisessä.
Järjestämme yhteisöllistä asumista aikuisille, jotka tarvitsevat päivittäistä apua, tukea tai ohjausta.
Järjestämme palveluasumista aikuisille, jotka tarvitsevat tukea ja hoitoa ympäri vuorokauden.
Tuemme asumisen onnistumista sekä vahvistamme osallisuutta ja sosiaalisia taitoja.