Tilapäinen päihteetön asuminen aikuisille

Järjestämme tilapäistä päihteetöntä asumista tilanteissa, joissa tarvitaan lyhytaikaista, kiireellistä apua.

Tilapäisen päihteettömän asumisen palvelut on tarkoitettu asunnottomille henkilöille ja perheille, jotka tarvitsevat erityisestä syystä kiireellistä ja lyhytaikaista apua tai tukea asumisen järjestämiseen. Tilapäisen asumisen vaihtoehtoehtoja ja mahdollisuuksia selvitetään kanssasi. Tilapäistä asumista voidaan järjestää myös hätämajoituksena äkillisissä tilanteissa, joissa palvelun tarve on muutaman vuorokauden mittainen. Tilapäisen asumisen palvelut ovat aina väliaikainen ratkaisu. Tavoitteenamme on tukea sinua pysyvämmän asumisen järjestämiseen ja siihen liittyvien esteiden poistamiseen. Tavoitteiden tueksi laaditaan asumisen suunnitelma. Arvioimme tarpeen mukaan kokonaistilanteesi ja mahdolliset tuen tarpeesi, sekä ohjaamme sinut tarvittaessa esimerkiksi tuetun asumisen tai muiden palveluiden piiriin. Tuki voi olla esimerkiksi asumisohjaajan antamaa tai tilapäisen asumisen yksikössä annettavaa tukea ja ohjausta. Asumisen suunnitelmassa voidaan hyödyntää myös erilaisten yhteistyöverkostojen tukea. Mikäli asunnoton henkilö tai perhe pystyy järjestämään tilapäisen asumisen omilla varoillaan, voidaan heitä kuitenkin tukea tarpeen mukaan asumisen jatkon selvittämiseen liittyvissä asioissa. Palveluun haetaan sosiaalihuollon ammattilaisen arvion kautta. Sosiaalihuollon ammattilainen tekee palvelusta päätöksen.

Ehdot palvelun saamiseksi

Tilapäisen asumisen palvelut on tarkoitettu - pääsääntöisesti asunnottomille henkilöille - henkilöille ja perheille, jotka tarvitsevat erityisestä syystä kiireellistä ja lyhytaikaista apua, tai tukea asumisen järjestämiseen - vähävaraisille asiakkaille, joilla ei ole mahdollisuutta järjestää itse tilapäistä asumistaan. - Ei-kuntalaisille (kuten esimerkiksi paperittomille) voidaan myöntää hätämajoituspalvelua. Palvelu on päihteetön. Ennen palvelun myöntämistä selvitetään sosiaalihuollon ammattilaisen kanssa muut mahdolliset ensisijaiset asumisen vaihtoehdot ja palvelut. Tilapäisen asumisen palvelun myöntäminen perustuu sosiaalihuollon ammattihenkilön tekemään arvioon ja sosiaalihuoltolain mukaiseen päätökseen. Palvelu myönnetään aina määräajaksi.

Palvelu on maksuton.