Tuettu asuminen aikuisille

Järjestämme tuettua asumista henkilöille, jotka tarvitsevat tukea asumisessaan tai asumisensa järjestämisessä.

Tuetun asumisen palvelut on tarkoitettu henkilöille, jotka erityisestä syystä tarvitsevat apua tai tukea asumisen käytännön asioissa tai asumisen järjestämisessä. Tuetun asumisen tavoitteena on tukea itsenäistä asumista ja arjenhallintaa. Voit saada asumiseen tukea omassa kodissasi, asumisyksiköissä tai yksittäisissä hajasijoitetuissa vuokra-asunnoissa. Voit saada asumiseesi tukea muuttaessasi omaan asuntoon esimerkiksi vanhempien tai muiden huoltajien luota tai laitoksesta, tai mikäli sinua tai perhettäsi uhkaa asunnottomuus. Palveluun sisältyvä tuki ja ohjaus suunnitellaan sinun tarpeidesi mukaan, ja se keskittyy oman toimintakykysi, elämänhallinnan ja osallisuutesi vahvistamiseen arjessa. Asumisen tuen ohjaajat käyvät luonasi yhdessä sovitun suunnitelman mukaisesti, ja voit saada ohjausta ja neuvontaa myös puhelimitse tai sähköisissä kanavissa. Ohjaajat ovat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia. Palveluntarvetta arvioidaan säännöllisesti yhdessä asiakkaan ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen kanssa. Asumisen tuen palvelut ovat pääsääntöisesti määräaikaisia, mutta joissain tilanteissa tuen tarve voi olla pidempiaikaista. Vastaat itse vuokranmaksusta ja muista asumisen kustannuksistasi vuokrasopimuksesi mukaisesti.

Ehdot palvelun saamiseksi

- Tuetun asumisen palvelut on tarkoitettu sinulle, mikäli tarvitset tukea itsenäiseen asumiseen tai siihen siirtymisessä, tai sinua uhkaa asunnottomuus. - Tarvitset tukea pääsääntöisesti viikoittain, mutta et päivittäin. - Sosiaalihuollon ammattilainen on arvioinut kanssasi, että itsenäisen asumisen onnistumiseksi tarvitset tuetun asumisen palvelua. - Ennen tuettua asumista selvitetään sosiaalihuollon ammattilaisen ja tarvittaessa moniammatillisen verkoston kanssa muut mahdolliset ensisijaiset asumisen tukipalvelut. - Tukiasuntoon liittyy huoneenvuokralain mukainen vuokrasopimus vuokranmaksuvelvoitteineen ja yksilöllisen suunnitelman mukainen tukipalvelu. - Tuetussa asumisessa sitoudut yksilöllisen suunnitelman mukaiseen tukipalveluun. - Sosiaalihuollon ammattilainen tekee Sosiaalihuoltolain mukaisen päätöksen tuetusta asumisesta. - Joissakin asumisyksiköissä on palvelun saamiselle ARA:n (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) määrittelemät varallisuusrajat.

Palvelu on maksuton.