Yhteisöllinen asuminen aikuisille

Järjestämme yhteisöllistä asumista aikuisille, jotka tarvitsevat päivittäistä apua tai ohjausta asumisyksikön henkilökunnalta.

Yhteisöllinen asuminen on tarkoitettu sinulle, joka tarvitset päivittäistä ammattilaisen antamaa huolenpitoa, hoitoa, tukea tai ohjausta. Yhteisöllisellä asumisella tuetaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyäsi. Yhteisöllistä asumista järjestetään pääsääntöisesti asumisyksikössä, jossa sinulla on oma vuokra-asunto tai huone. Asuminen on pääsääntöisesti vuokrasopimusperusteista ja tarpeen mukaan esteetöntä. Palveluun kuuluvaa huolenpitoa, hoitoa, tukea tai ohjausta ei ole saatavilla yöaikaan. Palveluun on mahdollista sisällyttää päivittäiset ateriat. Sinulle tehdään asumiseen liittyvä kirjallinen palvelusuunnitelma, jossa asetetaan yhdessä kanssasi asumiseen liittyviä tavoitteita ja sovitaan palvelun sisällöistä. Palveluun ohjautuminen tapahtuu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen tekemän arvion kautta.

Ehdot palvelun saamiseksi

- Yhteisöllinen asuminen on tarkoitettu sinulle, jos tarvitset päivittäistä ammattilaisen antamaa apua, tukea tai ohjausta etkä pärjää enää itsenäisesti omassa kodissasi. - Sosiaalihuollon ammattilainen on arvioinut kanssasi, että yhteisöllinen asuminen on sinulle soveltuvin asumispalvelu. - Ennen yhteisöllistä asumista selvitetään sosiaalihuollon ammattilaisen ja tarvittaessa moniammatillisen verkoston kanssa muut mahdolliset ensisijaiset asumisen tukipalvelut. - Sosiaalihuollon ammattilainen tekee sinulle Sosiaalihuoltolain mukaisen päätöksen yhteisöllisestä asumisesta.

Palvelu on maksullinen.