Ympärivuorokautinen palveluasuminen aikuisille

Järjestämme palveluasumista aikuisille, jotka tarvitsevat tukea, hoitoa tai huolenpitoa ympäri vuorokauden.

Ympärivuorokautinen palveluasuminen on tarkoitettu sinulle, jos tarvitset ammattilaisen antamaa tukea, hoitoa tai huolenpitoa ympäri vuorokauden. Ympärivuorokautisen palveluasumisen yksikössä on henkilöstöä paikalla ja palveluja järjestetään sinun tarpeesi mukaisesti kellonajasta riippumatta. Ympärivuorokautisessa palveluasumisessa saat tukea fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyysi. Ympärivuorokautista palveluasumista järjestetään asumisyksiköissä, jossa sinulla on oma vuokra-asunto tai huone. Pääsääntöisesti asuminen on vuokrasopimusperusteista ja tarpeen mukaan esteetöntä. Kanssasi tehdään asumiseen liittyvä kirjallinen palvelusuunnitelma, jossa asetetaan yhdessä kanssasi asumispalveluun liittyviä tavoitteita ja sovitaan palvelun sisällöistä. Palveluun voi sisältyä myös lääkehoidon tuki ja valvonta, ja siihen on myös mahdollista sisällyttää päivittäiset ateriat. Palveluun ohjaudutaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen tekemän arvion kautta.

Ehdot palvelun saamiseksi

- Ympärivuorokautinen palveluasuminen on tarkoitettu aikuisille, joilla tuen, hoidon, huolenpidon ja/tai valvonnan tarve on päivittäistä ja ympärivuorokautista. - Sosiaalihuollon ammattilainen on arvioinut kanssasi, että ympärivuorokautinen palveluasuminen on sinulle soveltuvin asumispalvelu. - Ennen ympärivuorokautista palveluasumista selvitetään sosiaalihuollon ammattilaisen ja tarvittaessa moniammatillisen verkoston kanssa muut mahdolliset ensisijaiset asumisen tukipalvelut. - Sosiaalihuollon ammattilainen tekee sinulle Sosiaalihuoltolain mukaisen päätöksen ympärivuorokautisesta palveluasumisesta.

Palvelu on maksullinen.