Kotoutumisen tuki

Autamme maahan saapuneita hyvän elämän alkuun Suomessa. Järjestämme tukea, hoivaa ja palveluja eri ikäisille kotoutumisen helpottamiseksi.
Tuemme paperitonta ihmistä järjestämällä majoituksen ja välttämättömän toimeentulon.
Edistämme asiakkaan ja hänen perheensä arjen sujuvuutta heidän omassa toimintaympäristössään.
Tarjoamme yleistä tietoa palveluista ja etuuksista sekä autamme viranomaisasioinnissa.
Arvioimme palveluiden tarpeen ja autamme elämässä eteenpäin.

Lisätietoja kotoutumisen tuen palveluista Suomessa

Kotoutumisen tukena(ulkoinen linkki) on tarkoitettu kotoutumisen parissa toimiville. Sivustolla voit etsiä ja ilmoittaa matalan kynnyksen toimintaa, joka on tarkoitettu maahan muuttaneille. Sivustolle kootaan tapahtumia ja koulutuksia niin työntekijöille kuin vapaaehtoisille.

InfoFinland(ulkoinen linkki) sisältää paljon tarpeellista tietoa työpaikoista, opiskelusta, oleskeluluvista, asumisesta ja jokapäiväisestä elämästä Suomessa.

Maahanmuuttovirasto(ulkoinen linkki) on keskeinen tiedonvälityskanava maahan muuttaneille. Sivuston tavoitteena on antaa yleiskuva maahantuloon liittyvistä asioista.

Kotona Suomessa (ulkoinen linkki)-kanavalta löydät hyödyllistä videomateriaalia, joka on tarkoitettu kotoutumistyön tueksi kaikille aiheesta kiinnostuneille: kouluttajille, viranomaisille, yhdistyksille, yrityksille ja yksityishenkilöille syntyperään katsomatta.