Kotoutumista tukevien sosiaalipalveluiden neuvonta

Tarjoamme yleistä tietoa palveluista ja etuuksista sekä autamme viranomaisasioinnissa.

Kotoutumista tukevien sosiaalipalveluiden neuvontaa annetaan matalan kynnyksen palveluna kasvokkain tai puhelimitse. Saat ohjausta palveluiden sisällöistä, neuvontaa etuuksista sekä ohjausta muuhun viranomaisasiointiin liittyen. Mikäli olet uusi asiakas, saat neuvonnan kautta myös yhteyden kotoutumista tukevaan sosiaalityöhön ja -ohjaukseen. Neuvonta auttaa myös, mikäli tarvitset kiireellistä palvelua päivystysluontoisesti.

Ehdot palvelun saamiseksi

Palvelu on tarkoitettu kotoutumista tukevien sosiaalipalveluiden asiakkaille tai palveluista kiinnostuneille.

Palvelu on maksuton.