Perhehoito alaikäisenä yksin maahan tulleille

Järjestämme lapselle kodinomaisen hoidon perheessä.

Perhehoito on tarkoitettu alaikäisille, ilman huoltajaa maassa asuville lapsille, jotka ovat saaneet oleskeluluvan. Perhehoidossa lapsi majoitetaan perheeseen ja hän saa mahdollisuuden läheisiin ihmissuhteisiin sekä kodinomaiseen hoitoon. Perhehoidossa lapselle tarjotaan hoivaa ja turvallinen elinympäristö, sekä tuetaan hänen kasvuaan ja kehitystään. Perhehoidossa kiinnitetään erityistä huomiota lapsen kotoutumisen tukemiseen. Hän oppii yhteiskunnassa tarvittavia tietoja ja taitoja, mutta samanaikaisesti hänen omaa kulttuuri-identiteettiään ja äidinkielen taidon ylläpitämistään tuetaan. Perhehoitoon sisältyvät säännölliset tapaamiset ja yhteydenpito vastuusosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan kanssa, sekä tarvittaessa verkostoyhteistyö esimerkiksi koulun tai terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Uusille perhehoitajille järjestetään perhehoidon valmennus. Lasta, perhehoitajaa ja perhettä tuetaan monin tavoin, esimerkiksi: - tuetaan lapsen hoidossa ja kasvatuksessa - autetaan lapsen asioiden hoitamisessa sekä ohjataan tarvittaessa oikeiden palvelujen piiriin - tuetaan lapsen ja perheen välistä vuorovaikutusta ja ratkotaan mahdollisia haasteita yhdessä - tuetaan ja autetaan yhteydenpidossa lapsen biologisiin vanhempiin - annetaan lapselle henkilökohtaista sosiaaliohjausta hyvinvoinnin ja toimivan arjen edistämiseksi - seurataan lapsen tarpeita ja hyvinvointia erilaisten tavoitteellisten suunnitelmien avulla - huomioidaan mahdolliset sijaissisarukset työskentelyssä.

Ehdot palvelun saamiseksi

- Perhehoito on tarkoitettu alaikäisille, ilman huoltajaa maassa asuville lapsille, jotka ovat saaneet oleskeluluvan. - Palvelun myöntäminen perustuu asiakkaalle tehtyyn palvelutarpeen arviointiin. - Perhehoidon palvelun tulee alkaa ennen kuin nuori täyttää 18 vuotta ja se voi jatkua enintään 21-vuotiaaksi asti.

Palvelu on maksuton.