Perheryhmäkoti alaikäisenä yksin maahan tulleille

Tarjoamme lapselle hoivaa ja tukea kotoutumiseen.

Perheryhmäkodissa ilman huoltajaa Suomeen saapunut lapsi saa ympärivuorokautista tukea ja hoivaa, ja pääsee elämään lapsen arkea. Perheryhmäkodissa tavoitteena on lapsen kotoutuminen Suomeen. Lapselle nimetään kaksi perheryhmäkodissa työskentelevää ohjaajaa omaohjaajiksi. He toimivat lapsen lähityöntekijöinä yhdessä lapsen muun verkoston kanssa. Omaohjaajan työn tärkeimpänä tavoitteena on luoda luottamuksellinen suhde lapseen. Tämän jälkeen työssä korostuu kuntouttava ja korjaava työskentelyote. Perheryhmäkodissa huomioidaan erityisesti: - tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi - läheiset ja jatkuvat ihmissuhteet - mahdollisuus saada ymmärrystä ja hellyyttä - iän ja kehitystason mukainen valvonta ja huolenpito - taipumuksia ja toivomuksia vastaava koulutus - turvallinen kasvuympäristö sekä ruumiillinen ja henkinen koskemattomuus - itsenäistyminen ja kasvaminen vastuullisuuteen - kielellinen, kulttuurinen ja uskonnollinen tausta. Perheryhmäkodissa kotoutumista tukevia tavoitteita ovat: - Yhteiskunnallinen osallistuminen ja integroituminen - Sosiaalisten ongelmien ehkäisy ja lievittäminen - Elämänhallinnantaitojen lisääminen - Lapsen omannäköisen hyvän elämän tukeminen Keinoja näihin tavoitteisiin pääsemiseksi ovat: - Arvostava dialogi - Osallistaminen - Avoimuus ja luottamus - Toimintaan aktivointi - Ohjaajatyön ammattitaito ennakoivassa työssä

Ehdot palvelun saamiseksi

- Perheryhmäkoti on tarkoitettu ilman huoltajaa Suomeen saapuneille alaikäisille lapsille. - Lapsella on oikeus perheryhmäkodin palveluihin, kun hän saa oleskeluluvan ja kuntapaikan kunnasta joko vastaanottojärjestelmän (ryhmäkoti) kautta tai kiintiöpakolaisena.

Palvelu on maksuton.