Sosiaalipalvelut ihmiskaupan uhreille

Arvioimme palveluiden tarpeen ja autamme elämässä eteenpäin.

Ihmiskauppa on vakava ihmisen henkilökohtaiseen vapauteen kohdistuva rikos. Ihmiskaupan uhri joutuu alistumaan tilanteeseen, jossa häntä käytetään hyväksi, eikä hän pääse tilanteesta pois. Uhria voidaan esimerkiksi painostaa uhkaamalla häntä tai hänen läheisiään väkivallalla tai oleskeluluvan menettämisellä, tai vaatimalla maksamaan kohtuuttoman suuren velan. Ihmiskauppaa voi olla esimerkiksi pakottaminen prostituutioon tai tekemään raskasta työtä ilman kunnollista palkkaa tai vapaapäiviä. Mikäli ihmiskaupan uhrilla on kotikunta Suomessa, sosiaalityöntekijä tapaa häntä ja arvioi hänen palveluiden tarpeensa. Sosiaalityöntekijä järjestää uhrille hänen tarvitsemansa sosiaalipalvelut ja tekee yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa, jotta uhri saa myös muut tarvitsemansa palvelut. Työskentelyn tavoitteena on antaa asiakkaalle keinoja selviytyä kokemuksistaan ja auttaa pääsemään paremman elämän alkuun. Sosiaalityöntekijä tekee esityksen ihmiskaupan uhrista valtakunnalliseen ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään.

Ehdot palvelun saamiseksi

Palvelua voidaan myöntää ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän piirissä olevalle asiakkaalle tai asiakkaalle, jota haetaan auttamisjärjestelmän piiriin.

Palvelu on maksuton.