Sosiaalinen luototus

Myönnämme harkinnan mukaan luottoa, joka ehkäisee ylivelkaantumista ja tukee talouden hallintaa.

Sosiaalinen luototus on tarkoitettu pienituloisille ja vähävaraisille, joilla ei ole mahdollisuutta saada muuta luottoa kohtuullisilla ehdoilla esimerkiksi vakuuksien puuttumisen tai luottohäiriömerkinnän vuoksi. Sosiaalisella luotolla pyritään ehkäisemään taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistämään itsenäistä taloudellista suoriutumista. Se ei vaikuta mahdollisuuteen saada toimeentulotukea. Luoton saamiseksi sinulla tulee kuitenkin olla laskennallista maksukykyä, eli mahdollisuuksia maksaa luotto takaisin tulevaisuudessa. Luoton antamisessa otetaan huomioon hakijan tulot ja menot, varat, velat ja ansaintamahdollisuudet. Luotosta ja sen takaisin maksamisesta laaditaan sopimus, jonka toteutumista seurataan. Sosiaaliseen luottoon kuuluu myös talousneuvontaa ja -ohjausta koko maksuohjelman keston ajan (6 kuukautta - 5 vuotta). Sosiaalinen luototus on sosiaalihuoltoon kuuluvaa luotonantoa, ja siitä vastaa sosiaalitoimi. Sosiaalinen luototus perustuu lakiin sosiaalisesta luototuksesta (1133/2002) ja lakiin sosiaalisesta luototuksesta annetun lain muuttamisesta (956/2022).

Ehdot palvelun saamiseksi

- Sosiaalinen luototus on tarkoitettu pienituloisille ja vähävaraisille, joilla ei ole mahdollisuutta saada muuta luottoa kohtuullisilla ehdoilla esim. vakuuksien puuttumisen tai luottohäiriömerkinnän vuoksi. - Luoton antamisessa otetaan huomioon hakijan tulot ja menot, varat, velat ja ansaintamahdollisuudet. - Luoton saamiseksi sinulla tulee olla laskennallista maksukykyä, eli mahdollisuuksia maksaa luotto takaisin tulevaisuudessa. - Sosiaalinen luototus on sosiaalihuoltoon kuuluvaa luotonantoa, ja siitä vastaa sosiaalitoimi. Sosiaalinen luototus perustuu lakiin sosiaalisesta luototuksesta (1133/2002). - Sosiaalinen luotto ei vaikuta mahdollisuuteen saada toimeentulotukea.

Palvelu on maksuton.