Työllistymisen tuki

Tarjoamme yksilöllistä tukea henkilöille, joiden työllistymiselle on esteitä esimerkiksi työttömyyden, heikentyneen työkyvyn tai keskeytyneiden opintojen vuoksi. Selvitämme yhdessä tilannetta sekä autamme vahvistamaan työ- ja toimintakykyä.
Tuemme työ- ja toimintakykyä ja vahvistamme arjenhallinnan taitoja työllistymisen parantamiseksi.
Arvioimme terveydentilaa sekä kartoitamme työ- ja toimintakykyä sekä kuntoutustarpeita.
Annamme yksilöllistä tukea työllistymisen tueksi eri palveluilta yhdistämällä.
Selvitämme sosiaaliohjaajan avulla työllistymisen esteitä ja etsimme yhdessä ratkaisuja.
Vahvistamme sosiaalista toimintakykyä sekä tuemme vuorovaikutustaitoja ja arjen sujumista.
Laadimme työkyvyn tuen suunnitelman ja ohjaamme tarvittaessa eteenpäin.
Järjestämme erityisiä tukitoimia työllistymiseen vammansa tai sairautensa vuoksi niitä tarvitseville.
Tuemme työelämään tutustumista ja työelämätaitojen kehittymistä.
Tarjoamme työllistymistä parantavia palveluja, sosiaaliohjausta ja sairaanhoitajan neuvontaa.