Kuntouttava työtoiminta

Tuemme työ- ja toimintakykyä ja vahvistamme arjenhallinnan taitoja työllistymisen parantamiseksi.

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuollon palvelu, joka on tarkoitettu sinulle, jos et voi työ- tai toimintakyvyn asettamien rajoitusten vuoksi käydä töissä tai osallistua työvoimapalveluihin. Kuntouttavassa työtoiminnassa voit saada keinoja ja taitoja arjenhallinnan parantamiseksi ja sitä kautta luoda edellytyksiä työllistymiselle tai opiskeluille. Henkilökohtainen palvelutarpeen arviointi ja aktivointisuunnitelma tehdään yhdessä kanssasi. Palvelun suunnittelussa huomioidaan sinun elämäntilanteesi ja tarpeesi. Palveluun voi kuulua yksilö- ja ryhmämuotoista toimintaa, jota toteutetaan erilaisissa toimintaympäristöissä. Siihen sisältyy aina tarvitsemasi henkilökohtainen tuki sekä ohjaus. Kuntouttavassa työtoiminnassa pääset kokeilemaan ja vahvistamaan omaa työ- ja toimintakuntoasi turvallisesti matalalla kynnyksellä. Palvelun aikana kanssasi arvioidaan asetettujen tavoitteiden toteutumista sekä työ- ja toimintakykyäsi. Työtoiminnassa läsnäolopäiviltä maksetaan sinulle pieni taloudellinen korvaus työttömyysetuuden lisäksi. Lisäksi sinun on tietyissä tilanteissa mahdollista saada erillinen matkakulukorvaus.

Ehdot palvelun saamiseksi

- Palvelu on tarkoitettu sinulle, jos olet työtön työnhakija ja et voi työ- tai toimintakyvyn asettamien rajoitusten vuoksi käydä töissä tai osallistua työvoimapalveluihin. - Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen perustuu aktivointisuunnitelmaan, minkä laativat kanssasi työllisyydenhoidon sekä sosiaalihuollon asiantuntijat. - Aktivointisuunnitelmassa sovitaan tarkemmin tavoitteistasi palvelun aikana, saamastasi tuesta, palvelun kestosta ja sisällöstä.

Palvelu on maksuton.