Työllistymistä tukeva toiminta (SHL 27 § d)

Järjestämme erityisiä tukitoimia työllistymiseen vammansa tai sairautensa vuoksi niitä tarvitseville.

Työllistymistä tukeva toiminta on sosiaalihuollon palvelu, joka on tarkoitettu henkilöille, jotka vamman tai sairauden vuoksi tarvitsevat erityisiä tukitoimia työllistyäkseen avoimille työmarkkinoille. Jos sinulla on vamman, sairauden tai muun vastaavan syyn johdosta pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista ja tarvitset sen vuoksi tukitoimia työllistyäksesi, voit saada apua ja tukea tästä palvelusta. Tällainen tuki voi olla esimerkiksi työtehtävien mukauttamista sinulle sopiviksi tai laajempaa perehdytystä ja opastamista työhön. Työllistymistä tukeva toiminta sopii sinulle, jos osaat toimia lähes itsenäisesti ja sinulla on työn edellyttämät taidot. Työllistymistä tukeva toiminta on tavallisella työpaikalla tapahtuvaa palkkatyötä, josta sinulle maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Työvalmentaja tukee sinua ja tarvittaessa myös työnantajaasi.

Ehdot palvelun saamiseksi

- Jos sinulla on vamman, sairauden tai muun vastaavan syyn johdosta pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista ja tarvitset sen vuoksi tukitoimia työllistyäksesi. - Työllistymistä tukeva toiminta sopii sinulle, jos osaat toimia lähes itsenäisesti ja sinulla on työn edellyttämät taidot.

Palvelu on maksuton.