Työllistymistä edistävät palvelut

Tuemme työttömien ihmisten työ- ja toimintakykyä ja osallisuutta.
Tuemme työ- ja toimintakykyä ja vahvistamme arjenhallinnan taitoja työllistymisen parantamiseksi.
Arvioimme terveydentilaa sekä kartoitamme työ- ja toimintakykyä sekä kuntoutustarpeita.
Annamme yksilöllistä tukea työllistymisen tueksi eri palveluilta yhdistämällä.
Selvitämme kanssasi työllistymisen esteitä ja etsimme niihin yhdessä ratkaisuja.
Vahvistamme sosiaalista toimintakykyä sekä tuemme vuorovaikutustaitoja ja arjen sujumista.
Laadimme työkyvyn tuen suunnitelman ja ohjaamme tarvittaessa eteenpäin.
Tarjoamme työllistymistä parantavia palveluja, sosiaaliohjausta ja sairaanhoitajan neuvontaa.