Ammatillinen tukihenkilö vammaisille henkilöille

Tuemme omatoimisuutta, ammatillista itsenäistymistä ja yhteiskuntaan osallistumista tukihenkilön avulla.

Ammatillisella tukihenkilötoiminnalla tarkoitetaan yleensä yli 18-vuotiaalle vammaispalvelujen asiakkaalle annettavaa ammatillista, tavoitteellista ja määräaikaista tukea. Ammatillinen tukihenkilö -palvelu on tarkoitettu vammaispalvelujen asiakkaille, jotka tarvitsevat tukea erityisesti omatoimisuuden lisäämisessä, itsenäistymisessä, sosiaalisten taitojen vahvistamisessa ja yhteiskuntaan osallistumisessa. Ammatillinen tukihenkilö ei ole palkkioperusteisen tukihenkilötoiminnan tapaan kaverillista palvelua, vaan työskentely suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa palvelutarpeen arvioinnissa todetun tarpeen mukaisesti. Ammatillisen tukihenkilön kanssa harjoitellaan sellaisia taitoja, joiden oppiminen auttaa ja hyödyttää vammaista henkilöä pitkäaikaisesti jokapäiväisessä elämässä. Ammatillista tukihenkilöä voidaan käyttää esimerkiksi arjessa tarvittavien taitojen vahvistamiseen, sosiaalisten taitojen vahvistamiseen, harrastustoimintaan ja muuhun kodin ulkopuoliseen toimintaan tukemiseen ja saattamiseen, oman mielekkään tekemisen löytämiseen sekä itsenäisen liikkumisen taitojen oppimiseen. Palveluja toteutetaan yhteistyössä asiakkaan lähipiirin tai asiakkaan hoidosta vastaavien henkilöiden kanssa. Tavoitteiden saavuttamista seurataan säännöllisesti.

Ehdot palvelun saamiseksi

Palvelun piiriin kuuluvat vammaispalvelujen asiakkaat, jotka välttämättä tarvitsevat tukea erityisesti omatoimisuuden lisäämisessä, itsenäistymisessä, sosiaalisten taitojen vahvistamisessa ja yhteiskuntaan osallistumisessa, ja jotka hyötyvät ammatillisen tukihenkilön kanssa työskentelystä ja kykenevät sitoutumaan työskentelyyn.

Ammatillinen tukihenkilö on asiakkaalle maksuton palvelu. Asioitaessa kodin ulkopuolella tuettava maksaa itse palvelun aikana aiheutuvat omat kulunsa, esimerkiksi kahvilakäynnit, pääsymaksut yms.