Auton hankinta-avustus vammaisille henkilöille

Tarjoamme taloudellista tukea auton hankintaan päivittäisistä toiminnoista suoriutumiseksi.

Päivittäisistä toiminnoista suoriutumiseksi tarvittavien välineiden, koneiden ja laitteiden hankkimisesta aiheutuvia kustannuksia korvataan vammaiselle henkilölle, joka tarvitsee niitä vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä liikkumisessa, viestinnässä, henkilökohtaisessa suoriutumisessa kotona tai vapaa-ajan toiminnoissa. Vammaispalveluista ei korvata lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin kuuluvia välineitä, laitteita ja koneita. Liikkumisvälineenä voidaan korvata vammaiselle henkilölle esimerkiksi auto tai pakettiauto. Korvaus on puolet välineen kohtuullisista kustannuksista (sisältäen toimituskulut). Vamman vaatimat muutostyöt vakiomalliseen välineeseen korvataan kokonaan. Liikkumisvälineitä kohdennetaan eniten tarvitseville. Kustannusten korvaamisen edellytyksenä on, että vammasta tai sairaudesta aiheutuu liikkumisvälineen tarve ja että kuljetustarve on jatkuvaa ja päivittäistä esimerkiksi töiden vuoksi. Huomioon otetaan myös säännöllinen apuvälineiden käyttö sekä muut vammaan, sairauteen tai sosiaaliseen elämään liittyvät perustelut oman auton tarpeesta. Olennaista on, miten väline helpottaa vammaisen henkilön omatoimista liikkumista. Lapsiperheiden kohdalla arvioidaan myös apuvälineistä aiheutuvaa tilan tarvetta.

Ehdot palvelun saamiseksi

Auton hankinta-avustusta vammaisille henkilöille myönnetään hyvinvointialueen palveluun varaamien määrärahojen mukaan. Autoavustusta voidaan myöntää määrärahojen puitteissa vammaisille henkilöille, jotka tarvitsevat liikkumisvälinettä välttämättä vammansa tai sairautensa vuoksi. Vamman lisäksi edellytetään yleensä päivittäistä tarvetta auton käyttöön esimerkiksi työssäkäynnin, opiskelun tai vammaisen lapsen päivittäisen kuljetustarpeen vuoksi.

Autoavustus on asiakkaalle maksuton palvelu.