Henkilökohtainen apu vammaisille henkilöille

Huolehdimme välttämättömästä henkilökohtaisesta avustamisesta.

Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vammaisen henkilön välttämätöntä avustamista päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä. Avuntarpeen tulee johtua muusta kuin ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista. Henkilökohtaista apua eivät ole avun tarpeet, joiden toteuttaminen edellyttää pääsääntöisesti hoivaa, hoitoa ja valvontaa. Henkilökohtainen apu ei korvaa kotihoitoa.

Ehdot palvelun saamiseksi

Henkilökohtaisen avun suhteen vaikeavammaisena pidetään sellaista henkilöä, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden vuoksi välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua tavanomaisista elämän toiminnoista suoriutumiseen. Avuntarpeen tulee johtua muusta kuin ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista. Henkilökohtaista apua eivät ole sellaiset avun tarpeet, joiden toteuttaminen edellyttää pääsääntöisesti hoivaa, hoitoa ja valvontaa. Henkilökohtainen apu ei korvaa kotihoitoa.

Henkilökohtainen apu on palveluna asiakkaalle maksuton. Kodin ulkopuolella avustajan kanssa asioitaessa asiakas maksaa omat kulunsa, esimerkiksi pääsyliput, kahvilakäynnit jne.

Henkilökohtaisen avun palkka-asiat

Henkilökohtaisen avun palkkoihin ja palkan maksuun liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä arkisin klo 9.00–10.30

  • asiakkaat A -J, Teresa Holmström, 040 4865657
  • asiakkaat K – N, Sirpa Söderberg, 040 3582405
  • asiakkaat O – Ö, Sirpa Olander, 040 5786744.