Kodin välineet, koneet ja laitteet vammaisille henkilöille

Korvaamme kodin välttämättömät laitteet ja välineet, jotka helpottavat arkielämää.

Vaikeavammaiselle henkilölle korvataan asuntoon kiinteästi kuuluvien välineiden ja laitteiden hankkimisesta hänelle aiheutuvat kohtuulliset kustannukset, jos hän vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee niitä liikkumisessa, viestinnässä tai päivittäisissä elämäntoiminnoissa. Korvattavia asuntoon kuuluvia välineitä ja laitteita ovat nostolaitteet, hälytyslaitteet tai vastaavat muut asuntoon kiinteästi asennettavat välineet ja laitteet. Hyvinvointialue voi myös antaa asuntoon kuuluvia välineitä tai laitteita korvauksetta vaikeavammaisen henkilön käytettäväksi. Tällöin laitteet tai välineet jäävät hyvinvointialueen omistukseen ja hyvinvointialue vastaa niiden huoltamisesta

Ehdot palvelun saamiseksi

Palvelun asiakkaat ovat vammaispalvelulain tarkoittamassa merkityksessä vammaisia henkilöitä, jotka vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsevat niitä liikkumisessa, viestinnässä tai päivittäisissä elämäntoiminnoissa.

Asuntoon kuuluvat välineet, koneet ja laitteet on asiakkaalle maksuton palvelu.