Kommunikaatio-opetus vammaisille lapsille ja nuorille

Opetamme viittomakieltä ja puhetta tukevia tai korvaavia kommunikointikeinoja sekä ohjaamme apuvälineiden käytössä.

Kommunikaatio-opetuksella tarkoitetaan viittomakielen tai puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen opetusta sekä kommunikoinnin apuvälineiden käytön ohjausta. Kommunikaatio-opetuksen tavoitteena on tukea kommunikaatiota ja vuorovaikutusta erilaisin keinoin arjen toimintaympäristössä. Kommunikaatio-opetus ei korvaa puheterapeutin antamaa puheterapiaa tai ohjausta eikä lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluvaa kommunikoinnin apuvälinearviointia. Puheterapiassa tavoitteena voi olla esimerkiksi kuvakansion rakentaminen ja kommunikaatio-opetuksen tavoitteena kuvakansion käytön opettelu perheessä. Kommunikaatio-opetusta voidaan järjestää perheopetuksena, ryhmäopetuksena tai etäopetuksena.

Ehdot palvelun saamiseksi

Kommunikaatio-opetusta järjestetään muun muassa - perheille, joilla on kehitysvammainen lapsi, jolla on kommunikaation haasteita - kuulovammaisten lasten perheille sekä - aikuisille, jotka ovat sairauden tai onnettomuuden jälkeen saaneet puhevamman tai kuulovamman. Kommunikaatio-opetus ei korvaa puheterapeutin antamaa puheterapiaa tai ohjausta eikä lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluvaa kommunikoinnin apuvälinearviointia.

Kommunikaatio-opetus on asiakkaalle maksuton palvelu.