Kuljetuspalvelu vammaisille henkilöille

Kuljetuspalvelu mahdollistaa liikkumisen niille, jotka eivät toimintakyvyn rajoituksen vuoksi pysty käyttämään julkista liikennettä

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu on palvelu, jossa vammaiselle henkilölle korvataan matkoja työhön, opintoihin, harrastuksiin ja virkistymiseen. Kuljetuspalvelu on tarkoitettu vaikeavammaisille henkilöille, joilla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joiden sairaus tai vamma aiheuttavat kohtuuttomia vaikeuksia käyttää julkista joukkoliikennettä. Kuljetuspalvelumatkoja myönnetään harrastus- ja virkistystoimintaan vähintään 18 matkaa kuukaudessa. Työ- ja opiskelumatkat myönnetään erikseen.

Ehdot palvelun saamiseksi

Palvelun asiakkaat ovat vaikeavammaisia henkilöitä, joilla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joiden sairaus tai vamma aiheuttavat kohtuuttomia vaikeuksia käyttää julkista joukkoliikennettä.

Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun asiakasmaksu määräytyy paikkakunnalla voimassa olevan julkisen liikenteen taksan mukaan.

Miten voin tilata kuljetuspalvelun, kun se on myönnetty minulle?