Liikkumistaidon ohjaus vammaisille henkilöille

Tuemme näkövammaista henkilöä itsenäisessä ja turvallisessa liikkumisessa.

Liikkumistaidon ohjauksen tarkoituksena on, että näkövammainen henkilö hallitsee turvallisen liikkumisen tekniikat tai keinot ja hänellä on reittien kulkemisessa tarvittavat taidot. Liikkumistaidon ohjauksen tukea näkövammainen henkilö voi saada HUS silmätautien poliklinikalta sekä Kelan järjestämien sopeutumisvalmennuskurssien kautta. Näiden lisäksi palvelua voi myöntää vammaispalvelut, jos kuntoutuksen keinoin ei ole saavutettu riittävästi tukea asiakkaan tilanteeseen. Vammaispalvelut voi myöntää liikkumistaidon ohjausta esimerkiksi lähiympäristön palveluiden ja reittien opetteluun, liikkumisympäristön laajentamiseen sekä esimerkiksi näön huonontuessa tai uuden liikkumisen apuvälineen käyttöönoton yhteydessä

Ehdot palvelun saamiseksi

Liikkumistaidon ohjaus on näkövammaisille henkilöille suunnattu palvelu. HUS:n silmätautien poliklinikan sekä Kelan sopeutumisvalmennuskurssien kuntoutus ovat ensisijaisia vammaispalvelujen liikkumistaidon ohjaukseen nähden.

Liikkumistaidon ohjaus on asiakkaalle maksuton palvelu.