Neuropsykiatrinen valmennus vammaisille henkilöille

Tuemme neuropsykiatrisen erityisvaikeuden kanssa elävien arjen- ja elämänhallintaa.

Neuropsykiatrinen valmentaja tarjoaa neuvoja ja palveluja lasten, nuorten, aikuisten ja perheiden neuropsykiatrisiin haasteisiin. Neuropsykiatrinen valmennus on arjen tuki- ja ohjausmuoto lapsille, nuorille ja aikuisille. Neuropsykiatrinen valmennus on tarkoitettu henkilöille, joilla on neuropsykiatrinen erityisvaikeus (kielellinen erityisvaikeus, oppimisvaikeuksia, ADHD/ADD tai Autismin kirjon oireyhtymä). Valmennus on suunnitelmallista sekä tavoitteellista ja se toteutetaan vuorovaikutuksessa valmennettavan ja hänen verkostonsa kanssa. Neuropsykiatrisessa palvelussa asiakkaan, lapsen/nuoren vanhemman ja työntekijän kanssa mietitään ratkaisuja erilaisiin arjen ongelmatilanteisiin. Valmennuksen avulla lapsi/nuori ja aikuinen voivat oppia uusia toimintatapoja ja elämänhallintataitoja arjessa selviytymiseen.

Ehdot palvelun saamiseksi

Neuropsykiatrinen valmennus on tarkoitettu lapsille, jotka ovat käyneet sopeutumisvalmennuksen ja joiden vanhemmat ovat jo saaneet ohjausta hoitavalta taholta. Lisäksi edellytetään, että lapsella on kuntoutussuunnitelma, jossa valmennustarve todetaan lapsella ja/tai perheellä on erityinen tarve esimerkiksi jatkaa kuntoutuksen tavoitteisiin pyrkimistä ohjauksessa. Aikuisille voidaan järjestää neuropsykiatrista valmennusta, mikäli peruspalvelut eivät ole vastanneet riittävällä tavalla pitkäaikaisiin ja vaikea-asteiseen neuropsykiatrisen oireiston aiheuttamaan ohjauksen tarpeeseen. Neuropsykiatriset haasteet yhdistyvät tällöin mahdollisesti laaja-alaisiin oppimisvaikeuksiin tai lievään kehitysvammaisuuteen. Aikuisen asiakkaan kohdalla arvioidaan lisäksi koko elämänkaarta ja koulupolkua lapsesta lähtien, jotta pystytään määrittelemään, mitkä seikat tosiasiassa painottuvat elämänhallinnallisissa vaikeuksissa eniten.

Neuropsykiatrinen valmennus on asiakkaalle maksutonta.