Päivätoiminta vammaisille henkilöille

Järjestämme mielekästä ryhmämuotoista tekemistä toimintakeskuksissa.

Vammaisille henkilöille järjestetään päivätoimintaa, joka tukee itsenäistä selviytymistä, edistää ihmissuhteita ja tarjoaa mielekästä tekemistä. Päivätoiminnassa voidaan esimerkiksi pelata pelejä, kuunnella musiikkia, tanssia tai harrastaa muuta liikuntaa, ulkoilla ja keskustella ohjatusti tai vapaamuotoisesti. Toiminnan tavoite on tukea aikuisuutta, omatoimisuutta, osallisuutta ja itsenäisyyttä. Asiakkaille järjestetään heidän tarpeistaan lähtevää mielekästä toimintaa. Toiminnassa huomioidaan asiakkaan toiveet, valmiudet ja voimavarat. Toiminta on pääosin ryhmämuotoista, mikä vahvistaa yhdessä tekemisen taitoja ja sosiaalisia taitoja. Päivätoimintaa järjestetään yli 18-vuotiaille asiakkaille toimintakeskuksissa. Kehitysvammaisten erityishuoltona järjestettävään päivätoimintaan sisältyy kuljetukset.

Ehdot palvelun saamiseksi

Palvelun asiakkaat ovat työkyvyttömiä henkilöitä, joilla vamman tai sairauden aiheuttaman erittäin vaikean toimintarajoitteen vuoksi ei ole edellytyksiä osallistua sosiaalihuoltolain mukaiseen työtoimintaan, ja joiden toimeentulo perustuu pääosin sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella myönnettäviin etuuksiin.

Palvelu on asiakkaalle maksutonta. Palvelun aikana toimintakeskuksessa syödyt ateriat laskutetaan käytön mukaan.