Perhehoito vammaisille henkilöille

Tarjoamme ympärivuorokautista huolenpitoa valmennetun perhehoitajan kotona.

Perhehoito tarkoittaa ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä tehtävään valmennetun perhehoitajan kotona. Perhehoitaja vastaa asiakkaan hoidosta ja arjen sujumisesta.  Perhehoidon tavoitteena on antaa perhehoidossa olevalle henkilölle mahdollisuus kodinomaiseen hoitoon ja läheisiin ihmissuhteisiin sekä edistää hänen perusturvallisuuttaan ja sosiaalisia suhteitaan. Perhehoito voi olla lyhytaikaista tai pitkäaikaista. Pitkäaikainen perhehoito on tarkoitettu aikuisille vammaisille henkilöille, jotka tarvitsevat tukea päivittäisessä elämässään useita kertoja vuorokaudessa, osana perheyhteisöä. Perhehoitaja on paikalla myös yöaikaan, mutta mikäli yöaikainen hoidon tarve on merkittävää, voi asumisyksikkö olla soveltuvampi asumismuoto.  Lyhytaikaista perhehoitoa voidaan järjestää osavuorokautisesti tai ympärivuorokautisesti. Lyhytaikaisella perhehoidolla vahvistetaan asiakkaan perheenjäsenten voimavaroja ja tuetaan näin asiakkaan kotona asumista. Lyhytaikaisessa perhehoidossa yöaikaisen avun tarve voi olla suurempaa, jos perhehoitajan lepo mahdollistuu. Vammaisten henkilöiden omaishoidon vapaa voidaan järjestää yksilöllisin perustein myös hoidettavan kotona tapahtuvana perhehoitona.

Ehdot palvelun saamiseksi

Vammaispalvelujen pitkäaikaisen perhehoidon asiakkaat ovat pääsääntöisesti aikuisia vammaisia henkilöitä, jotka tarvitsevat tukea päivittäisessä elämässään useita kertoja vuorokaudessa. Lyhytaikaisen perhehoito on alaikäisten lasten lyhytaikaisen hoidon toteuttamisen tapa, jolla tuetaan lapsen kotona asumista. Perhehoito voi soveltua hyvin monenlaiselle henkilölle, mutta perhehoito ei sovellu, jos vammaisella henkilöllä on esimerkiksi hallitsematonta aggressiivisuutta, tai henkilön itsemääräämisoikeutta on täytynyt rajoittaa jollain tavalla. Runsas hoivan ja hoidon tarve ei ole este perhehoidolle, mutta edellyttää tukipalveluja perhehoitajalle sekä vammaiselle henkilölle itselleen.

Palvelu on maksullinen.