Taloudellinen tuki vammaisille henkilöille

Tuemme arjen laitteiden hankintaa ja avustamme ylimääräisissä ravinto- ja vaatekuluissa.

Taloudellista tukea voidaan myöntää erilaisiin välineisiin, koneisiin ja laitteisiin, jos asiakas tarvitsee niitä välttämättä selviytyäkseen itsenäisesti päivittäisistä toiminnoista esimerkiksi liikkumisessa ja viestinnässä. Korvaus on puolet välineen, koneen tai laitteen kohtuullisista kustannuksista. Vamman vaatimat muutostyöt vakiomalliseen välineeseen, koneeseen tai laitteeseen korvataan kokonaan. Laite tai väline voidaan myös antaa korvauksetta asiakkaan käyttöön. Autoavustuksesta kerrotaan erikseen palvelussa "Auton hankinta-avustus vammaisille henkilöille". Taloudellisena tukena on mahdollista korvata pitkäaikaisesti ja säännöllisesti tarvittavasta erityisravinnosta tai erityisravintovalmisteista aiheutuvia välttämättömiä ja ylimääräisiä kustannuksia. Korvausta voi saada ylimääräisiin vaatekustannuksiin, jos valmisvaatteet tai -jalkineet eivät sellaisinaan ole käytettävissä vamman tai sairauden vuoksi. Päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet sekä vaate- ja ravintokustannukset kuuluvat vammaispalvelulain hankinnanvaraisiin tukitoimiin ja niitä myönnetään määrärahojen mukaan.

Ehdot palvelun saamiseksi

Taloudellista tukea vammaisille henkilöille myönnetään hyvinvointialueen palveluun varaamien määrärahojen mukaan. Päivittäisistä toiminnoista suoriutumiseksi tarvittavien välineiden, koneiden ja laitteiden hankkimisesta aiheutuvia kustannuksia korvataan vammaiselle henkilölle, joka tarvitsee niitä vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä liikkumisessa, viestinnässä, henkilökohtaisessa suoriutumisessa kotona tai vapaa-ajan toiminnoissa. Vammaispalveluista ei korvata lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin kuuluvia välineitä, laitteita ja koneita. Ylimääräisiä vaatekustannuksia voidaan korvata silloin, kun valmisvaatteet tai -kengät eivät vamman tai sairauden vuoksi sovi asiakkaalle tai niiden kulutus on poikkeuksellisen suurta sairaudesta tai vammasta johtuen. Ylimääräisiä vaatekustannuksia voidaan korvata vaatteista, jotka ovat tavanomaisten elämäntoimintojen kannalta välttämättömiä. Erityisravintovalmisteisiin liittyvistä kustannuksista voidaan korvata tavanomaiset ravintokustannukset ylittävä osuus silloin, kun erityisravintovalmisteet ovat vamman tai sairauden vuoksi välttämättömiä ja niiden käyttö pitkäaikaista.

Taloudellinen tuki on asiakkaalle maksuton palvelu.