Tukihenkilö vammaisille henkilöille

Järjestämme vammaiselle ihmiselle tukihenkilön, joka toimii kaverina, seurana ja esimerkiksi sosiaalisten suhteiden tukena.

Tukihenkilö-palvelu on tarkoitettu vammaisille henkilöille, jotka tarvitsevat tukea yhteiskuntaan osallistumisessa sekä sosiaalisten suhteiden luomisessa ja ylläpitämisessä, tukea vaikeassa elämäntilanteessa, yksinäisyyden tai muun syyn takia. Tukihenkilötoimintaa voidaan myöntää vammaiselle henkilölle myös itsenäistymisen ja kehityksen tukemiseksi. Tukihenkilö toimii tuettavan kaverina ja seurana kotona tai kodin ulkopuolella, esim. elokuvissa, teatterissa ja asiointikäynneillä. Tuettava henkilö voi asua omassa kodissaan, asumispalveluissa, tai perhehoidossa. Tukihenkilön tarkoituksena ei ole korvata ammattihenkilöä tai vaikeavammaisille tarkoitettua henkilökohtaista apua. Vammaisen henkilön perheenjäsen tai työntekijä (esim. asumisyksikön ohjaaja) ei voi toimia tukihenkilönä. Tukihenkilön tulee olla 16 vuotta täyttänyt. Vammainen henkilö voi itse hankkia ja valita tukihenkilönsä. Tarvittaessa vammaispalvelujen työntekijä voi avustaa tukihenkilön hankinnassa. Tukihenkilöt ovat vapaaehtoisia, joilta ei edellytetä ammatillista osaamista tai työkokemusta lasten kanssa. Heidät haastatellaan ja heidän soveltuvuutensa tukihenkilöksi arvioidaan. Tukihenkilöehdokkaat koulutetaan tehtävään.

Ehdot palvelun saamiseksi

Palvelun asiakkaat ovat vammaisia henkilöitä, jotka tarvitsevat tukea yhteiskuntaan osallistumisessa, vapaa-ajan toiminnassa, sosiaalisten suhteiden luomisessa ja ylläpitämisessä, yksinäisyydessä, vaikeassa elämäntilanteessa ja niin edelleen.

Palvelu on maksuton.