Työhön valmennus vammaisille henkilöille

Järjestämme tavallisille työpaikoille työtoimintaa, josta maksetaan työosuusrahaa.

Työhön valmennus on tavallisella työpaikalla järjestettyä työtoimintaa. Työhön valmennus tukee sosiaalista osallisuutta ja aktiivista kansalaisuutta. Tavoitteena on työelämään tutustuminen ja siinä tarvittavien taitojen kehittäminen ja valmentaminen sekä asiakkaan työuran rakentaminen hänen kiinnostuksiensa ja valmiuksiensa mukaisesti sekä elämänhallinnan yksilöllinen tukeminen. Vammaispalvelujen työhön valmentaja tukee perehdytyksessä ja työtehtävissä. Työhön valmennuksesta maksetaan työosuusrahaa. Työhön valmennuksessa työntekijä ei ole työsopimussuhteessa työnantajaan.

Ehdot palvelun saamiseksi

Työhön valmennus soveltuu vammaiselle henkilölle, joka pystyy noudattamaan työaikoja, pärjää työpisteessä tuen avulla ja liikkuu itsenäisesti. Työhön valmennukseen pääsy edellyttää myös asiakkaalle sopivan työtehtävän löytymistä.

Palvelu on maksuton.