Työtoiminta ja työllistymistä tukeva toiminta vammaisille henkilöille

Tarjoamme työtoimintaa ja tuemme työelämään tutustumista.

Työtoiminta ja työllistymistä tukeva toiminta tukevat sosiaalista osallisuutta ja aktiivista kansalaisuutta. Tavoitteena on työelämään tutustuminen, työelämässä taitojen kehittäminen ja valmentaminen yksilö- ja ryhmämuotoisesti. Työtoiminta on ryhmämuotoista, pääsääntöisesti toimintakeskuksissa tehtävää työtä, josta maksetaan asiakkaalle työosuusrahaa. Asiakas saa työtehtävien suorittamiseen tukea, neuvoa ja ohjausta toimintakeskuksen henkilökunnalta. Työllistymistä tukeva toiminta on tavallisella työpaikalla tapahtuvaa palkkatyötä. Työntekijä ja työnantaja tekevät työsopimuksen, jota työntekijä sitoutuu noudattamaan. Vammaispalvelujen työhön valmentaja perehdyttää ja tukee työntekijää työssään ja antaa ohjausta tarpeen mukaan myös työnantajalle.

Ehdot palvelun saamiseksi

Toimintakeskusten työtoiminta on tarkoitettu pääsääntöisesti alle 65-vuotiaille vaikeavammaisille ja kehitysvammaisille henkilöille. Se soveltuu henkilölle, joka selviytyy itsenäisesti muun muassa ruokailusta, pukeutumisesta ja muista arkirutiineista. Työllistymistä tukeva toiminta on suunnattu kehitysvammaisille henkilöille, jotka osaavat toimia melko itsenäisesti, suoriutuvat annetuista työtehtävistä ja pystyvät noudattamaan muita työhön liittyviä pelisääntöjä, kuten työaikoja. Työllistymistä tukevan toiminnan asiakkaiden pääasiallinen tulonlähde on eläketulo.

Palvelu on maksuton.