Varhaiskasvatus vammaisille lapsille

Järjestämme varhaiskasvatusta vammaisille lapsille heidän erityistarpeensa huomioiden.

Vammaisille lapsille järjestetään varhaiskasvatusta ensisijaisesti varhaiskasvatuslain nojalla. Palveluun sisältyvät yksilölliset tukitoimet. Kehitysvammaisten lasten varhaiskasvatus voidaan järjestää erityishuoltona, jos päivähoidon tarve perustuu lapsen yksilöllisen hoidon ja huolenpidon turvaamiseen, ja päivähoidon tavoitteena on edistää lapsen suoriutumista päivittäisistä toiminnoistaan.  Kehitysvammaisuus-diagnoosi ei yksinään ole riittävä peruste päivähoidon sisällyttämiseksi erityishuolto-ohjelmaan.  Varhaiskasvatus erityishuoltona -palvelu sisältää kuljetukset.

Ehdot palvelun saamiseksi

Kehitysvammaisten lasten varhaiskasvatus voidaan järjestää erityishuoltona, jos päivähoidon tarve perustuu lapsen yksilöllisen hoidon ja huolenpidon turvaamiseen ja päivähoidon tavoitteena on edistää lapsen suoriutumista päivittäisistä toiminnoistaan.

Palvelu on maksuton.